Julkiset hankinnat - pilkun viilaustako?

Julkisissa hankinnoissa yksittäisillä sanoillakin on olennaista merkitystä lopputuloksen kannalta.

Vai mitä mieltä olette seuraavasta tapauksesta, jossa käsiteltiin sitä, kattaako suomenkielisyysvaatimus varsinaisen tarjouksen lisäksi myös sen liitteet?

Markkinaoikeuden päätöksessä MAO:103/15 oli kyse korkeapaineputkistourakan hankinnasta.

Valittaja oli vaatinut, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi pitänyt hylätä tarjouspyynnön vastaisena, koska sen liitteet oli laadittu englannin kielellä.

Hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjoukset ja osallistumishakemukset on laadittava suomen kielellä.

Voittaneen tarjoajan tarjous oli laadittu suomen kielellä ja liitteet englannin kielellä.

Oliko tarjous hylättävä? Vastaus on ei. Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole nimenomaisesti edellytetty, että myös tarjouksen liitteet laadittava suomen kielellä.

Valittajan valitus hylättiin.