Investointituen hakukierrosjärjestelmä

Vuosille 2017 ja 2018 budjetoitua uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukea voi hakea asetuksen mukaisesti kahdella hakukierroksella. Ensimmäisellä hakukierroksella varsinainen hakemus tuli lähettää 18. maaliskuuta 2016 mennessä hakemusten täydennysajan ollessa auki 17. kesäkuuta 2016 asti. Tämän ensimmäisen hakukierroksen aikana saapuneita tukihakemuksia koskevat päätökset pyritään tekemään vuoden 2017 alussa. Näitä hakemuksia koskevat viimeiset maksuerät pyritään maksamaan vuonna 2019.

Ensimmäisellä hakukierroksella työ- ja elinkeinoministeriö vastaanotti kaiken kaikkiaan 55 investointitukihakemusta. Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiateollisuuteen olivat saapuneiden hakemusten perusteella yhteensä 3,4 miljardia euroa. Ensimmäiselle hakukierrokselle saapuneiden hakemusten runsas määrä on osoitus suomalaisen energia-alan vahvasta potentiaalista sekä siitä, että uudella investointitukijärjestelmällä luotu kilpailutilanne, joka asettaa hankkeet lähtökohtaisesti samalle viivalle, on tervetullut uudistus kun etsitään parhaita energiaratkaisuja tukemaan ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Investointituen toinen hakukierros tullaan järjestämään siten, että aikaraja varsinaisten hakemusten lähettämiselle on 20. tammikuuta 2017 ja takaraja näiden hakemusten asetuksenmukaiselle täydentämiselle taas 17. maaliskuuta 2017. Toisella hakukierroksella saapuneita hakemuksia koskevat investointitukiratkaisut pyritään tekemään viimeistään vuoden 2018 alussa. Näitä hakemuksia koskevat viimeiset maksuerät taas pyritään maksamaan vuonna 2020. Investointituesta ja sen hakemisesta kiinnostuneille työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilta on löydettävissä hakuohjeet ja lomakepohjat.