Hyödy puitejärjestelystä!

Puitejärjestely soveltuu erityisesti hankintoihin, joissa tuotteet ja hinnat kehittyvät nopeasti eikä hankintayksikön kannalta ole tarkoituksenmukaista sitoutua kiinteisiin hintoihin ja ehtoihin. Käyttöalana voivat olla esimerkiksi palveluhankinnat, joissa palvelun määrää ei ole tarkoituksenmukaista etukäteen vahvistaa. Menettelyn käyttö mahdollistaa kestoltaan melko pitkien sopimusten käytön. Toisaalta pitkiin sopimussuhteisiin liittyy suurempi riski sopimuskonfliktien syntymiselle.

Puitejärjestelyyn valitaan toimittajat yleensä avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ja puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset tehdään puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken.

Mitä erilaiset puitejärjestelyvaihtoehdot tarkoittavat valituksi tulleen tarjoajan myynnin kannalta? Mikä on puitejärjestelyn sitovuus tarjoajan kannalta? Miten eri puitejärjestelyvaihtoehdot kilpailutetaan? Mitkä ovat puitejärjestelyiden ongelmakohdat? Tarkastelemme puitejärjestelyn kilpailutusmalleja käytännön esimerkkien ja mallilausekkeiden kautta. Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm.

  • Puitejärjestelyn käyttömahdollisuudet
  • Hankinnan kohteelle ja tarjoajien soveltuvuudelle asetettavat edellytykset
  • Kilpailutus puitejärjestelyn sisällä
  • Keskeiset sopimusehdot

 

Onko sinulla erityiskysymyksiä koulutusaiheesta? Koulutuksissamme korostuu asiakaslähtöisyys – kerro ilmoittautumisen yhteydessä, mitä asioita haluat koulutuksessa erityisesti käsiteltävän. Otamme toiveesi huomioon!

 

Ilmoittaudu mukaan tapahtuman omilta sivuilta:

11.3. Tampere

9.6. Helsinki