Hovioikeus muutti käräjäoikeuden ratkaisua työsuhteen purkua koskevassa asiassa

Kun työpaikalla esiintyvät ongelmat johtavat siihen, että työntekijän työsopimuksen irtisanomista tai purkamista harkitaan, on äärimmäisen tärkeää, että työntekijän väärinkäytöksen tai laiminlyöntien selvittämistä varten järjestettävä kuulemismenettely hoidetaan lain edellyttämässä muodossa ja oikein perustein. Ethän epäröi kääntyä puoleemme kaikissa oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä työpaikan ristiriitatilanteissa

Helsingin hovioikeus 1.9.2016; Tuomio Nro 1248

Tapauksessa oli kyse vakituisessa työsuhteessa olevasta sairaanhoitajasta, jonka työtehtäviin kuului huumausaineeksi lukeutuvien lääkkeiden käsittelyä. Näiden lääkkeiden käsittelyssä ja kirjaamisessa oli ilmennyt lääkekirjanpidon seurannassa toistuvia puutteita ja epäsäännönmukaisuuksia, joiden johdosta työnantaja oli lähettänyt työntekijän huumeseulaan ja tehnyt rikosilmoitukset liittyen epäiltyyn huumausainerikokseen ja varkauteen.  Työntekijä oli jäänyt sairaslomalle huumeseulaan lähettämisestä.  Lääkkeiden käsittelyyn ja kirjaamiseen liittyvien epäselvyyksien ja väärinkäytösepäilyjen johdosta työnantaja oli purkanut työsuhteen 28.3.2012 pidetyn kuulemistilaisuuden perusteella.

Työnantajan tekemät rikosilmoitukset johtivat kylläkin syytteiden nostamiseen, mutta käräjäoikeudessa nämä syytteet tulivat hylätyksi. Kun käräjäoikeudessa myöhemmin käsiteltiin työsuhteen purkamista, tultiin asian käsittelyssä siihen tulokseen, että työntekijä oli rikkonut työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan niin vakavalla tavalla, ettei työnantajalta voitu kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan mittaista aikaa ja purkukynnys oli asianmukaisesti ylittynyt.

Hovioikeuden käsitellessä työsopimuksen purkamista, vastakkain arvioinnissa olivat toisaalta se seikka, että virheelliset kirjaukset potilastietojärjestelmään ovat erittäin vakava ja merkityksellinen virhe sairaanhoitajan työvelvoitteiden hoitamisessa ja se, että työpaikalla oli kuitenkin havaittu työntekijän huomattava väsymys ja työntekijän keskivaikeasta masennuksesta oli myös asianmukaista näyttöä. Työntekijän terveydentilasta annetun lausunnon perusteella työtehtävien hoidossa sattuneet laiminlyönnit voitiin kiistatta liittää työntekijän masennustilan aiheuttamaan toimintakyvyn alenemaan. Koska työntekijä oli tuonut tämän työkyvyn alentuman aiheuttavan syyn ilmi myös purkamista edeltävässä kuulemistilaisuudessa, työnantajalla ei hovioikeuden mukaan olut ollut oikeutta purkaa työsopimusta. Työntekijä oli oikeutettu korvaukseen työsuhteen perusteettoman purkamisen johdosta.