Hinta- ja laatuvertailun toteuttaminen käytännössä

Vertailuperusteiden asettamisen tarkoituksena on parhaan ja soveltuvimman tarjouksen valinta sekä siten varmistaa hankintayksikön tavoitteiden toteutuminen. Vertailuperusteet ovat kuitenkin yksi ylivoimaisesti yleisimmistä valitusten perusteista. Jotta tarjousten vertailu olisi lain mukaista, on vertailuperusteiden oltava tarjoajien ennalta tiedossa, syrjimättömiä sekä riittävän selkeitä. Lisäksi vertailuperusteiden pisteytykseen ja painotukseen tulee kiinnittää huomiota. Julkiset hankinnat ovat myös monille yrityksille tärkeä liiketoimintasektori, joten hankintoihin osallistuvien yritysten on syytä olla perillä tarjousten vertailun asianmukaisesta toteuttamisesta, jotta mahdollisiin virheisiin voidaan tehokkaasti puuttua.

Millaisia ovat hyvät ja lainmukaiset vertailuperusteet? Milloin vertailuperusteet ovat puolestaan liian yksilöimättömiä ja epätäsmällisiä? Miten hinnan ja laadun painoarvot kannattaa asettaa? Miten epäselviin ja syrjiviin vertailuperusteisiin voidaan puuttua?

Koulutuksessamme saat eväät lain mukaisen vertailun toteuttamiseen ja opit millaisissa tilanteissa tarjousten vertailuun on mahdollista ja kannattavaa puuttua.

Onko sinulla erityiskysymyksiä koulutusaiheesta? Koulutuksissamme korostuu asiakaslähtöisyys – kerro ilmoittautumisen yhteydessä, mitä asioita haluat koulutuksessa erityisesti käsiteltävän. Otamme toiveesi huomioon!

 

Ilmoittaudu mukaan tapahtuman omilta sivuilta:

19.3. Mikkeli

 16.4. Helsinki

21.5. Helsinki