Hilmassa päivitys – CVP-koodien käyttö muuttuu 6.9.2018

Tänään torstaina 6.9.2018 julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa aloitetaan päivitys, jonka on määrä valmistua perjantaiaamuna 7.9.2018 klo 09:00. Päivityksessä uudistetaan CPV-koodien (Common Procurement Vocabulary) käyttöä. Uudistus koskee EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja, liitteen E mukaisia hankintoja sekä käyttöoikeussopimuksia. Kansallisten hankintailmoitusten osalta CVP-koodien käyttö ei muutu.

Uudistuksen johdosta 6.9.2018 alkaen CVP-koodit tulee ilmoittaa vain yhden sopimuksen tyypin mukaan. Näin ollen tavarahankinnaksi ilmoitetussa hankinnassa voi käyttää vain tavarahankintojen CPV-koodeja, palveluksi ilmoitetussa hankinnassa voi käyttää vain palvelujen CVP-koodeja ja rakennusurakaksi ilmoitetussa hankinnassa voi käyttää vain rakennusurakan CPV-koodia. Näin ollen eri koodityyppejä ei voi enää jatkossa käyttää samassa hankinnassa, vaikka se olisi jaettu erityyppisiin osiin. Tällaisessa tilanteessa, jossa soveltuvaa saman sopimuksen tyypin CPV-koodia ei ole, tulee hankintayksikön käyttää osa-alueen yhteydessä ilmoituksen pääasiallista CPV-koodia.

 

Lähde https://www.hankinnat.fi/ajankohtaista/2018/cpv-koodien-kaytto-muuttuu-hilman-paivityksessa