HFD:s färska avgörande om påförandet av förhöjd gottgörelse

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt färska avgörande HFD:2016:114 tagits ställning till förutsättningarna för påförandet av förhöjd gottgörelse. Upphandlingen gällde sprinklerentreprenaden för en underjordisk järnvägsstation och ett tunnelavsnitt av Ringbanan.

Den upphandlande enheten hade begärt att marknadsdomstolen skulle förlänga den tid inom vilken bemötandet skulle lämnas in. Samma dag som den upphandlande enheten begärt förlängning av tiden, hade den också slutit ett upphandlingskontrakt utan att framställa marknadsdomstolen någon begäran om att få verkställa upphandlingsbeslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den upphandlande enhetens förfarande hade varit särskilt klandervärt. Högsta förvaltningsdomstolen påförde en gottgörelse på 200 000 euro som överskred upphandlingens värde med över 10 procent.