HFD ansåg i sitt färska avgörande att anbudsförfrågan var otydlig

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 4244/2016 gällde ett besvär över marknadsdomstolens avgörande MAO:788/15. Enligt anbudsförfrågan gällde upphandlingen underhållsstädning och grundläggande städning. Den grundläggande städningen nämndes i anbudsförfrågan utgöra en option. Den upphandlande enheten ansåg att jämförelsen skulle göras utgående från priset på både underhållstädningen och den grundläggande städningen som kunde beställas vid behov. Marknadsdomstolen hade en annan syn på upphandlingens innehåll och ansåg att grundläggande städningen inte kunde anses ingå i upphandlingen, dock ansåg marknadsdomstolen att den upphandlande enhetens tolkning inte heller kunde uteslutas. Således var anbudsförfrågan otydlig.

Den upphandlande enheten besvärade sig till högsta förvaltningsdomstolen och konstaterade att marknadsdomstolen inte i sitt avgörande överhuvudtaget behandlat frågan vilken betydelse skulle ges åt det faktum att ändringssökanden i en tidigare upphandling, där samma dokument använts, inte hade ansett att upphandlingsdokumenten var otydliga. Enligt högsta förvaltningsdomstolen ska anbudsförfrågans tydlighet i detta skede endast behandlas utgående från den nu aktuella upphandlingen. Ingen betydelse skulle således ges till den tidigare upphandlingen och anbuden som lämnats in då. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte på marknadsdomstolens avgörande och förkastade besvären.