HAO: Asunto-osakeyhtiö oli tilaajavastuulaissa tarkoitettu tilaaja

Helsingin hallinto-oikeuden asiassa 14/1067/2 oli kysymys siitä, oliko valittajana oleva asunto-osakeyhtiö tilaajavastuulaissa tarkoitettu tilaaja.

Tilaajavastuulaissa tilaaja on määritelty kaupparekisterilaissa tarkoitetuksi elinkeinonharjoittajaksi, joka on velvollinen tekemään perusilmoituksen. Tilaajavastuulain esitöiden mukaan tilaajalla tarkoitettaisiin kaikkia elinkeinonharjoittajia, jotka ovat velvollisia tekemään kaupparekisterilaissa tarkoitetun perusilmoituksen elinkeinotoimintansa aloittamisesta. Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään muun muassa osakeyhtiöt. Asunto-osakeyhtiöt ovat rekisteröintivelvollisia, koska ne katsotaan yhdeksi osakeyhtiön muodoksi. Kun otetaan huomioon, että kaupparekisterilain mukaan kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia koskevat ilmoitukset, on lähdettävä siitä, että kaupparekisteri sisältää merkintöjä yksinomaan elinkeinonharjoittajista. Näin ollen perusilmoituksen tekemisvelvolliseksi kaupparekisterilaissa oikeushenkilömuodoltaan yksilöidysti luokiteltu osakeyhtiö, ja samalla asunto-osakeyhtiö, on kaikissa tapauksissa katsottava olevan tilaajavastuulaissa tarkoitettu tilaaja.

Valittaja oli jättänyt hankkimatta tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja osa selvityksistä oli puutteellisia. Valittaja ei näin ollen ollut täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan ja sille oli voitu määrätä laiminlyöntimaksu.