Hankintayksikkö saattoi korjata virheellisen menettelynsä hankintaoikaisuna

Markkinaoikeuden tapaus 920/15 koski isännöinti- ja vuokranvälityspalveluita. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena oli halvin kokonaishinta, jonka tuli sisältää liitteenä olleen isännöintiluettelon mukaiset tehtävät.

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö oli kutsunut kaksi halvimman tarjouksen jättänyttä tarjoajaa keskustelemaan mahdollisista tarkennuksista ja selvennyksistä tarjouksiin. Tilaisuudessa oli mm. sovittu, että yli 5000 €:n arvoisten remonttien hallinnointi ei sisältyisi kokonaishintaan, vaan se veloitettaisiin erikseen. Hankintayksikkö pyysi tarjoajia tarkentamaan tältä osin tarjouksiaan ja ilmoittamaan erillisveloitushintansa. Hankintayksikkö valitsi A Oy:n palveluntuottajaksi 23.6.2015 antamallaan hankintapäätöksellä.

B Oy valitti 23.6.2015 annetusta päätöksestä markkinaoikeuteen. Tämän jälkeen hankintayksikkö antoi 29.7.2015 hankintaoikaisupäätöksen, jossa A Oy tuli edelleen valituksi palveluntuottajaksi, mutta jossa tarjousvertailu oli tehty alkuperäisten tarjousten kokonaishinnan mukaisesti ottamatta huomioon tehtyjä neuvotteluita tai tarkennuksia.

Koska hankintayksikkö oli hankintaoikaisupäätöksellään kumonnut alkuperäisen päätöksensä, markkinaoikeus jätti valituksen tutkimatta siltä osin, kuin se perustui alkuperäiseen hankintapäätökseen. Markkinaoikeus totesi kuitenkin, että hankintamenettelyn lähtökohtana on tarjousten lopullisuus eikä tarjousten jälkikäteinen muuttaminen ole sallittua. Julkaistu tarjouspyyntö ei ollut ollut epäselvä sen suhteen, mitä hintojen oli pitänyt sisältää. Hankintayksikkö oli siten menetellyt virheellisesti pyytäessään A Oy:tä ja B Oy:tä muuttamaan tarjouksiaan.

Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikkö oli kuitenkin voinut korjata virheellisen menettelynsä hankintaoikaisupäätöksellä. Koska oikeudenkäynti oli aiheutunut hankintayksikön virheestä, markkinaoikeus määräsi hankintayksikön korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.