Hankintadirektiivit astuvat voimaan – näin hoidat hankinnat siirtymäkaudella!

Uusi hankintalaki tulee voimaan vasta loppuvuonna 2016, mutta EU:n hankintadirektiivien välittömät oikeusvaikutukset astuvat voimaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa jo 18.4.2016, kun hankintadirektiivien kansallinen voimaansaattamisaika päättyy. Välittömän oikeusvaikutuksen periaate koskee niin klassista hankintadirektiiviä kuin myös erityisalojen hankintadirektiiviä sekä käyttöoikeussopimusdirektiiviä.

Välittömän oikeusvaikutuksen seurauksena esimerkiksi tarjoajina toimivilla yrityksillä on oikeus vedota kansallisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa hankintadirektiivien säännöksiin kun taas hankintayksiköillä on kilpailutuksia toteuttaessaan velvollisuus soveltaa direktiivien määräyksiä.

Välittömän oikeusvaikutuksen piirissä ovat vain ne määräykset, joissa on asetettu ehdoton velvoite hankintayksikölle tai hankintaviranomaiselle tai vastaava oikeus tarjoajalle tai ehdokkaalle. Tällaisia säännöksiä ovat mm. yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskevat säännökset, hankintasopimuksen jakamista osiin koskevat määräykset, hankinta-asiakirjojen asettaminen sähköisesti saataville siitä päivästä lähtien kun hankintailmoitus on julkaistu sekä sopimusten muuttamista niiden voimassaoloaikana koskevat säännökset.

Säännöksiä sovelletaan hankintamenettelyihin, jotka aloitetaan 18.4.2016 tai sen jälkeen. HILMA-ilmoituskanava on nettisivuillaan tiedottanut siirtymäkauden alkamiseen liittyen hankintailmoitusten julkaisuaikataulusta seuraavaa:

”Muutokset aiheuttavat käyttökatkon, jonka vuoksi HILMAn käyttäjiä pyydetään jättämään ennen 16.4.2016 julkaistavaksi tarkoitetut hankintailmoitukset perjantaina 15.4.2016 klo 12.00 mennessä. Seuraavan kerran ilmoituksia julkaistaan 18.4.2016.”

Mikäli siis haluat hankintamenettelyn vireille ennen direktiivien välittömien oikeusvaikutusten alkamista, on hankintailmoitus täytettävä HILMAn kautta aivan viimeistään perjantaina aamupäivällä. Sopimusmuutoksia koskevia määräyksiä on sovellettava 18.4.2016 alkaen tehtyihin sopimusmuutoksiin, vaikka sopimukseen johtanut hankintamenettely olisi aloitettu ennen 18.4.2016.

Mitkä hankintadirektiivien määräykset tulevat sovellettaviksi siirtymäajalla? Miten määräyksiä tulee käytännössä soveltaa? Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy järjestää koulutusta siirtymäkaudella sovellettavista direktiivien määräyksistä. Mikäli olet kiinnostunut organisaatiokohtaisesta koulutuksesta, olethan yhteydessä asian tiimoilta koulutuspäällikkö Katri Nousiaiseen, katri.nousiainen@hankintajuristit.fi tai +358 40 7711 098. Hän antaa mielellään lisätietoja koulutuksesta ja sen sisällöstä!