Hankintadirektiivien välittömät oikeusvaikutukset

Välittömän oikeusvaikutuksen periaate koskee niin klassista hankintadirektiiviä kuin myös erityisalojen hankintadirektiiviä sekä käyttöoikeussopimusdirektiiviä. Välittömän oikeusvaikutuksen seurauksena yksityisillä eli esimerkiksi tarjoajina toimivilla yrityksillä on oikeus vedota kansallisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa hankintadirektiivien säännöksiin, kun taas hankintayksiköillä on kilpailutuksia toteuttaessaan velvollisuus soveltaa direktiivien määräyksiä.

Välittömän oikeusvaikutuksen piirissä ovat vain ne määräykset, joissa on asetettu ehdoton velvoite hankintayksikölle tai hankintaviranomaiselle tai vastaava oikeus tarjoajalle tai ehdokkaalle. Tällaisia säännöksiä ovat mm. yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskevat määräykset, hankintasopimuksen jakamista osiin koskevat säännökset, hankinta-asiakirjojen saatavuus sähköisessä muodossa sekä sopimusten muuttamista niiden voimassaoloaikana koskevat säännökset. Työ- ja elinkeinoministeriö on sisällyttänyt siirtymäkautta koskevaan tiedotteeseensa kattavan, vaikkakin vain ohjeellisen ja oikeudellisesti sitomattoman listan niistä hankintadirektiivien määräyksistä, joihin saattaa sisältyä välittömän oikeusvaikutuksen aikaansaavia direktiivimääräyksiä.

Siirtymäkautta koskevia säännöksiä ja oikeusohjeita sovelletaan hankintamenettelyihin, jotka aloitetaan 18.4.2016 tai sen jälkeen. Sopimusmuutoksia koskevia ehdottomia ja selkeitä määräyksiä on sovellettava 18.4.2016 alkaen tehtyihin sopimusmuutoksiin, vaikka sopimukseen johtanut hankintamenettely olisi aloitettu ennen 18.4.2016.