Yhteiskunta- ja ympäristövastuulliset hankinnat

26.05.2020 10:00 - 12:00  | 

Julkisten hankintojen arvo ja merkitys elinkeinoelämälle on valtava ja hankintojen avulla voidaan – ja tuleekin – huomioida erilaisia ympäristö -ja yhteiskuntavastuullisia tekijöitä. Myös lainsäädäntöön on asetettu ympäristö -ja yhteyskuntavastuullisia tavoitteita, minkä johdosta hankintoja tehtäessä on huomioitava erilaisia palveluiden tuottamiseen liittyviä tekijöitä tästä näkökulmasta.

Koulutuksen tavoitteena on kuvata keinoja, joiden avulla hankintojen potentiaalia muun muassa työllisyys-, paikallisuus -sekä ympäristötavoitteiden näkökulmasta voidaan huomioida. Koulutus antaa työkaluja hankintayksiköille vastuullisten hankintojen toteuttamiseen ja yrityksille näkemystä, kuinka toiminnan vastuullisuuteen panostaminen voi tuottaa kilpailuetua.

Koulutuksen sisältö:

Sosiaalinen vastuullisuus

 • Työllistymistä edistävät ja sosiaaliset kriteerit hankinnoissa
  • työllisyysmahdollisuuksien luominen mm. pitkäaikaistyöttömille, vammaisille, ikääntyneille, nuorille jne.
  • työoloihin liittyvät kriteerit, sosiaalinen tasa-arvo, eettisyys ja niiden huomiointi hankinnoissa
 • Sosiaaliseen vastuullisuuteen panostaminen lisäarvoa tuottavana vertailutekijänä?

Voiko paikallisuutta tukea hankintojen avulla?

 • Paikallisuuteen liittyvät kriteerit tai vaatimukset hankinnoissa
 • Tarjoajan sijainti tai kotipaikka kriteerinä?

Ympäristönäkökohtien huomioiminen

 • Tarjoajaan liittyvä ympäristövastuullisuus
 • Toimintaan liittyvä ympäristövastuullisuus
 • Ympäristövastuullisuuteen panostaminen lisäarvoa tuottavana vertailutekijänä?
 • Milloin hankintayksiköllä on velvollisuus huomioida ympäristönäkökohtia hankinnoissaan?

Koulutus järjestetään webinaarina ja sen kesto on 2 tuntia.

Koulutuksen hinta on 240 euroa / henkilö. Jos samasta organisaatiosta osallistuu enemmän kuin yksi henkilö, on lisähenkilöiden veloitus 190 euroa / henkilö. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Koulutus on mahdollista järjestää myös organisaatiokohtaisena tilauskoulutuksena minä tahansa ajankohtana joko verkkokoulutuksena/webinaarina taikka erillisissä koulutustiloissa. Mikäli olet kiinnostunut tilauskoulutuksesta, ole yhteydessä info@hankintajuristit.fi tai puh. 040 194 3964


Ilmoittautuminen ja peruutusehdot »