Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

09.01.2019 09:00 - 12:00  |  Helsinki

Työantajaa koskee lakisääteinen velvollisuus kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuuslain soveltamisala on laaja ja siinä asetetut velvoitteet koskevat nykyisin lähes kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa kuten viranomaisia, työnantajia, koulutuksen järjestäjiä sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoajia.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta muun muassa laatimalla työpaikalle yhdenvertaisuussuunnitelma. Työnantaja ei myöskään saa syrjiä työntekijöitä työpaikalla esimerkiksi etenemismahdollisuuksia tai työtehtäviä tarjotessaan. Edelleen tasa-arvolaki velvoittaa työnantajaa toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Työnantajan on myös rekrytoidessaan kohdeltava työnhakijoita tasavertaisesti. Toisin sanoen työnantajan on otettava huomioon työntekijöiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kaikessa toiminnassaan.

Mitä työnantajan on otettava huomioon rekrytointivaiheessa tai työsuhdetta päätettäessä? Milloin työnantajan voidaan katsoa asettaneen työntekijät eriarvoiseen asemaan ja mitä tästä voi seurata? Miten tasa-arvosuunnitelma käytännössä laaditaan?

Paikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki (Unioninkatu 20, Helsinki)

Aika: ke 09.01.2019

Hinta: 350.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/sopimusoikeus_ja_julkiset_hankinnat/yhdenvertaisuus_ja_tasa-arvo_tyoelamassa.4145.html

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.