Vaikuttavat ja innovatiiviset hankinnat

09.06.2020 09:00 - 12:00  | 

Julkisten hankintojen tavoitteena on olla mahdollisimman vaikuttavia ja edistää innovaatioiden syntymistä. Laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi tulee hankinnan huomio kohdentaa erityisesti hankintaprosessin lopputuloksiin ja tavoitteisiin.

Innovatiivisen hankinnan päämääränä on merkittävästi parannetun tuotteen tai palvelun hankkiminen. Hankintojen innovatiivisuudella tarkoitetaan laajasti myös innovatiivisia hankintamenettelyjä sekä innovaatioita synnyttäviä hankintasopimuksia. Innovaatiot tähtäävät usein hankinnan vaikuttavuuden parantamiseen. Kansallinen tavoite on nostaa innovatiivisten hankintojen määrää merkittävästi.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa hankintoja tekeville ja hankintojen parissa työskenteleville työkaluja uusien käytänteiden luomiseksi, joiden avulla hankintojen vaikuttavuus kasvaa ja innovaatioita voidaan mahdollistaa.

Koulutuksessa saat vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten hankintojen vaikuttavuutta ja lopputuloksia voidaan hankintaprosessissa arvioida?
 • Mitä innovatiivisilla hankinnoilla tarkoitetaan ja miksi niistä on tärkeää puhua?
 • Miten edistän hankintatoimen ja hankintojen innovatiivisuutta omassa toiminnassani ja sopimuksissa?
 • Mitä erityispiirteitä innovatiivisten hankintojen sopimusehdoissa on huomioitava?

Koulutuksen sisältö

 • Hankintojen vaikuttavuus
  • Vaikuttavuus valinta -ja vertailukriteerinä
 • Innovaatiomenettelyt käytännössä (pääpiirteet, käyttötilanteet & kulku)
  • Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely
  • Innovaatiokumppanuus
  • T&K-hankkeet ja hybridimallit
 • Innovaatioiden mahdollistaminen ”perinteisissä” hankintamenettelyissä
  • Markkinakartoitus/tarjoajien osallistaminen
  • Hankinnan kohteen määrittely ja vaihtoehtoiset tarjoukset
  • Vertailukriteerien hyödyntäminen ja käänteinen kilpailutus
 • Tavoitteena innovaatioihin kannustava hankintasopimus
  • IPR-ehdoista sopiminen innovatiivisissa hankinnoissa
  • Hankintasopimuksen muutoksiin varautuminen
  • Tuloksellisuus- ja vaikuttavuusehdot (palkkiomallit) hankintasopimuksissa
  • Optioehtojen hyödyntäminen

Koulutus järjestetään webinaarina ja sen kesto on 3 tuntia.

Koulutuksen hinta on 290 euroa / henkilö. Jos samasta organisaatiosta osallistuu enemmän kuin yksi henkilö, on lisähenkilöiden veloitus 240 euroa / henkilö. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Koulutus on mahdollista järjestää myös organisaatiokohtaisena tilauskoulutuksena minä tahansa ajankohtana joko verkkokoulutuksena/webinaarina taikka erillisissä koulutustiloissa. Mikäli olet kiinnostunut tilauskoulutuksesta, ole yhteydessä info@hankintajuristit.fi tai puh. 040 194 3964


Ilmoittautuminen ja peruutusehdot »