Uusi tietosuoja-asetus - tietosuojasääntelyn uudistus

18.04.2018 09:00 - 12:00  |  Lappeenranta

EU:n tietosuoja-asetus on tietosuojalainsäädännön suurin uudistus 20 vuoteen. Asetusta tulee soveltaa 25.5.2018 lukien. Oikeusministeriön asettaman työryhmän perusteellisen mietinnön pohjalta annettiin eduskunnalle 1.3.2018 hallituksen esitys (9/2018 vp) uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Kyseessä olisi uusi kansallinen yleislaki, jolla henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta kumottaisiin. Lakia sovellettaisiin yleistä tietosuoja-asetusta täydentävänä ja täsmentävänä rinnakkain asetuksen kanssa.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteesta ja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä eräissä tilanteissa, tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavasta ikärajasta, kansallisesta valvontaviranomaisesta, oikeusturvasta sekä eräistä tietojenkäsittelyn erityistilanteista.

Asetuksesta seuraa rekisterinpitäjille ja henkilötietoja käsitteleville tahoille uusia velvollisuuksia ja vastuita. Tulevia uudistuksia on muun muassa rekisteröityjen oikeuksien vahvistuminen, riskiperusteinen lähestymistapa, tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen ja rekisterinpitäjälle asetettu tilivelvollisuus sekä merkittävät hallinnolliset sakot. Asetus velvoittaa lisäksi tiettyjä organisaatioita nimittämään tietosuojavastaavan.

Miten asetus muuttaa henkilötietojen käsittelyä? Mitä uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjälle ja palveluntarjoajalle asetetaan? Tervetuloa kuulemaan henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sekä siitä miten muutoksiin on syytä valmistautua!

Paikka: Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta (Brahenkatu 1, Lappeenranta)

Hinta: 350.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/kaikki_koulutukset/uusi_tietosuoja-asetus_-_tietosuojasaantelyn_uudistus.3778.html

 

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.