Työsuhteen ABC

29.08.2018 09:00 - 16:00  |  Helsinki

Työoikeus oikeudenalana on laaja, tulkinnanvarainen ja monisyinen. Jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö aiheuttaa esimiehille ja yritysten HR-puolelle haasteita. Ajantasainen ja oikein sovellettu työlainsäädäntö auttaa tasapainoittamaan yrityksen toimintaa, lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitä kautta tehokkuutta sekä ylläpitää yrityksen hyvää mainetta. Se on myös merkittävä väline hyvän ja vastuullisen suhteen luomisessa työntekijöiden ja esimiesten välille.

Käytännönläheisessä kaksi päiväisessä koulutuksessa käymme työoikeuteen erikoistuneen lakimiehen johdattelemana läpi työlainsäädännön eri osa-alueita. Kiinnitämme huomiota tyypillisiin työoikeudellisiin ongelmatilanteisiin ja annamme käytännönläheisiä ja esimerkinomaisia eväitä niistä selviytymiseen. Koulutuskokonaisuuden jälkeen Sinulla on hyvät lähtökohdat työoikeuden eri juridisten tilanteiden selvittämiseen työpaikan arjessa.

ENSIMMÄISEN PÄIVÄN AIHEALUEET

 • Työsopimuksen tekeminen
  • Toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen työsopimus
  • Ketjusopimuskielto
  • Koeaika
  • Vuokratyö
 • Vastuiden, oikeuksien ja velvollisuuksien jakautuminen osapuolten kesken
  • Työnantaja
   • syrjinnän kiellot ja tasapuolinen kohtelu
   • työturvallisuus
   • työnjohto-oikeus
   • palkanmaksu (mm. sairausajan palkanmaksu, odotusajan palkka)
  • Työntekijä
   • työnjohto-oikeuden noudattaminen
   • lojaliteettivelvoite
   • työturvallisuus
   • kilpaileva toiminta
   • kilpailukieltosopimus
   • liike- ja ammattisalaisuudet
 • Oikeus perhevapaisiin
  • Perhevapaista ilmoittaminen ja ilmoituksen muuttaminen
  • Palkanmaksu perhevapaiden aikana, työhönpaluu ja irtisanomissuoja
 • Työlainsäädännön ajankohtaiset muutokset
  • Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet työlainsäädännön muutokset yritysten arjessa

TOISEN PÄIVÄN AIHEALUEET

 • Kiusaaminen työpaikalla ja siihen puuttuminen
 • Huomautus- ja varoituskäytäntö
 • Lomauttaminen
  • Lomauttamisen perusteet
  • Lomautusmenettely
  • Työsuhteen päättyminen lomautusaikana
 • Työsuhteen päättyminen
  • Purkaminen ja irtisanominen (henkilökohtaiset / tuotannolliset ja taloudelliset syyt)
  • Päättymisestä sopiminen
  • Menettelytavat (kuulemis- ja selvitysvelvollisuus, ilmoitukset, takaisinottovelvollisuus)
 • Yleinen vahingonkorvausvelvollisuus työsuhteessa
  • Työnantajan työntekijälle aiheuttama vahinko
  • Työntekijän työnantajalle aiheuttama vahinko
  • Työntekijän kolmannelle aiheuttama vahinko

Paikka: Crowne Plaza (Mannerheimintie 50, Helsinki)

Aika: ke-to 29.-30.8.2018

Hinta: 1090.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/kaikki_koulutukset?e=3841

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.