Työlainsäädännön muutokset

19.12.2018 09:00 - 12:00  |  Helsinki

Tehokkaassa koulutuksessa käydään työoikeuteen erikoistuneen asiantuntijan kanssa läpi sitä, miten työlainsäädännön ajankohtaiset ja suunnitellut muutokset käytännössä vaikuttavat työpaikoilla.

Kesäkuussa astuivat voimaan uudet säännökset vaihtelevan työajan eli ns. nollatuntisopimusten säännöistä. Uusi sääntely aiheuttaa työnantajalle velvoitteita myös jo olemassa oleviin työsopimuksiin. Oppisopimusopiskelijoiden palkkaamisen uusi sääntely astui voimaan heinäkuussa, uuden sääntelyn on tarkoitus helpottaa oppisopimusopiskelijoiden palkkaamista.

Liikesalaisuuslaki astui voimaan 15.8.2018. Liikesalaisuuslaki määrittelee entistä tarkemmin, milloin liikesalaisuuden ilmaiseminen työsuhteessa on oikeutettua ja milloin ei. Liikesalaisuuslaissa on myös määritelty, milloin liikesalaisuuden paljastaminen on sallittua väärinkäytöksen tai laittoman toiminnan paljastamiseksi.

On myös hyvä kerrata, miten EU:n yleinen tietosuoja-asetus onkaan muuttanut työnantajan ja työntekijän välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lyhyesti käymme läpi myös aktiivimallin työnantajan näkökulmasta.

Työlainsäädäntöön ollaan kaavailemassa muutoksia liittyen työaikasääntelyyn. On hyvä käydä jo nyt läpi keskeisimmät muutosehdotukset ja kuinka niihin tulisi työpaikoilla varautua.

Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi myös uusimpia oikeustapauksia ja niiden vaikutuksia työelämässä kohdattaviin käytännön tulkintatilanteisiin. Tule päivittämään tietosi uuden lainsäädännön tasolle tehokkaassa aamupäivän koulutuksessa.

Paikka: Crowne Plaza Helsinki, Helsinki (Mannerheimintie 50, Helsinki)

Aika: ke 19.12.2018

Hinta: 350.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/sopimusoikeus_ja_julkiset_hankinnat?e=4143&i=365&t=

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.