Tilaajavastuulaki, rakentamisen ilmoittamisvelvollisuudet ja ulkomaisen työvoiman käyttö

31.10.2019 09:00 - 15:00  |  Helsinki

Tiedätkö jo, mitä konkreettisia velvollisuuksia tilaajavastuulaki asettaa omalle organisaatiollesi sekä miten varmistat näiden vaatimusten täyttämisen toiminnassanne? Yleisestä väärinkäsityksestä poiketen tilaajavastuulaki ei koske vain ja ainoastaan rakennusalaa, vaan se asettaa laaja-alaisia velvollisuuksia alihankkimiseen ja vuokratyövoiman käyttöön kaikilla aloilla.

Vastaavasti myös rakentamisen ilmoittamisvelvollisuudella pyritään torjumaan harmaan taloutta. Koulutuksessa käymme läpi tiedonantovelvollisuuteen liittyvät keskeisimmät käsitteet sekä raportoinnin toimenpiteet käytännön esimerkkien avustuksella.

Lainsäädäntö asettaa velvollisuuksia työnantajille myös ulkomaalaisen työvoiman käytössä. Työnantajalla on muun ohella velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Lisäksi Suomeen lähetettyjen työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista ja työoloista säädetään laissa lähetetyistä työntekijöistä.

Koulutus on suunnattu erityisesti organisaatioille, jotka käyttävät tai suunnittelevat käyttävänsä alihankintaa, vuokratyötä tai ulkomaista työvoimaa toiminnassaan. Koulutus soveltuu sekä henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta asiaa koskevan lainsäädännön sisällöstä että myös henkilöille, jotka kaipaavat lisätietoutta sääntelyn uusimmista muutossuunnista.

Paikka: Radisson Blu Seaside, Helsinki (Ruoholahdenranta 3, Helsinki)

Aika: to 31.10.2019

Hinta: 550.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/tilaajavastuulaki_rakentamisen_ilmoittamisvelvollisuudet_ja_ulkomaisen_tyovoiman_kaytto.4556.html

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.