Tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittely

15.01.2019 09:00 - 12:00  |  Helsinki

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tietosuojalainsäädännön suurin uudistus 20 vuoteen. Asetusta on tullut soveltaa 25.5.2018 lukien kansallisen tietosuojalainsäädännön rinnalla.

Asetuksesta seuraa rekisterinpitäjille ja henkilötietoja käsitteleville tahoille merkittäviä uusia velvollisuuksia ja vastuita. Uudistuksen myötä tietosuojasääntelyssä on omaksuttu niin sanottu riskiperusteinen lähestymistapa henkilötiedon käsittelyyn. Lisäksi asetuksen myötä keskeisiä muutoksia on tullut muun muassa rekisteröityjen oikeuksien vahvistumisen, tietoturvaloukkauksista ilmoittamista koskevan velvollisuuden ja rekisterinpitäjälle asetetun osoitusvelvollisuuden sekä seuraamusriskien osalta. Asetus velvoittaa lisäksi tiettyjä organisaatioita nimittämään tietosuojavastaavan.

Koulutuksessa käydään läpi henkilötiedon elinkaari henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta aina henkilötietojen hävittämiseen saakka. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi asetuksen vaikutuksia yleisesti henkilötiedon käsittelyyn. Koulutuksessa käydään myös läpi rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijälle asetettuja velvollisuuksia muutoksineen.

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tieto henkilötietojen käsittelystä ja saamaan tietoa siitä, miten henkilötietoja tulee käsitellä, jotta käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaista.

Paikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki (Unioninkatu 20, Helsinki)

Aika: ti 15.1.2019

Hinta: 350.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/tietosuoja-asetus_ja_henkilotietojen_kasittely.4131.html

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.