Tavaramerkkilain kokonaisuudistus - mikä on tavaramerkki ja miten se voidaan rekisteröidä?

10.01.2019 09:00 - 12:00  |  Helsinki

Tavaramerkeillä on merkittävä asema yritysten liiketoiminnassa ja markkinoinnissa. Niiden avulla markkinoilla olevat muut toimijat tai kuluttajat erottavat palvelun tai tuotteen muiden vastaavista palveluista tai tuotteista.

Nykyinen tavaramerkkilaki on epäyhtenäinen kokonaisuus. Suomessa on parhaillaan käynnissä tavaramerkkilain kokonaisuudistus, jolla on tarkoitus panna täytäntöön EU:n direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä.

Nykyisen voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Uuden tavaramerkkilain myötä muun muassa tavaramerkkien esittämistä koskevasta graafisesta vaatimuksesta luovutaan. Minkälainen erottamisväline voi sitten tosiasiassa olla tavaramerkki?

Käytännönläheisessä koulutuksessa on tarkoitus perehtyä tavaramerkkeihin, tavaramerkkihakemuksen laadintaan ja rekisteröimiselle asetettuihin edellytyksiin. Pinnalla on joukko juridisia kysymyksiä liittyen tavaramerkkilain kokonaisuudistukseen: Mitä lakiuudistus tarkoittaa merkinhaltijoille ja mitä siinä tulisi huomioida?

Paikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki (Unioninkatu 20, Helsinki)

Aika: to 10.01.2019

Hinta: 350.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/tavaramerkkilain_kokonaisuudistus_-_mika_on_tavaramerkki_ja_miten_se_voidaan_rekisteroida.4139.html

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.