Miten teen suorahankinnan laillisesti?

07.07.2020 09:00 - 12:00  | 

Tiedätkö missä tilanteissa suorahankintojen tekeminen on mahdollista ja milloin palveluita tai tuotteita voi hankkia kilpailuttamatta? Onko yhteishankintayksiköltä tehdyt hankinnat myös aina mahdollisia ilman kilpailutusta?

Vaikka julkisten hankintojen lähtökohtana on kilpailuttamisvelvollisuus, sallii hankintalainsäädäntö tietyissä tilanteissa hankintojen tekemisen myös ilman kilpailutusta. Toisaalta taas hankintojen tekeminen toiselta hankintayksiköltä taikka sidosyksiköksi määritellyltä taholta ei välttämättä aina täytä suorahankinnan edellytyksiä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa hankintayksiköille sekä julkiselle sektorille myyville tahoille näkemyksiä tilanteista, joissa hankinta voidaan tehdä suorahankintana. Suorahankintaperusteiden tunteminen voi tuoda huomattavasti lisää joustavuutta hankintojen parissa työskenteleville tahoille.

Koulutuksen sisältö:

Hankintalain soveltamisala

 • Hankintalain ulkopuolelle jäävät hankinnat sekä sopimukset ja menettely niiden osalta
 • Mitä ovat hankintalain mukaiset ”muut erityiset palvelut” ja millaiset erityissäännökset niitä koskevat?
 • SOTE-hankintojen erityissääntely

Hankinnat sidosyksiköiltä tai toisilta hankintayksiköiltä sekä yhteishankinnat

 • Sidosyksikköjä koskevat vaatimukset
 • Sidosyksikköhankintojen sääntely
 • Milloin hankinta on mahdollista toiselta hankintayksiköltä?
 • Onko yhteishankintayksiköltä tehdyt hankinnat aina mahdollista tehdä ilman erillistä kilpailutusta?

Suorahankintaperusteet

 • Yleiset suorahankintaperusteet ja niiden soveltaminen
 • Optiot ja lisätilaukset
 • Milloin teknisiä ominaisuuksia tai yhteensopivuus -taikka yksinoikeuksiin liittyviä tekijöitä voidaan käyttää suorahankintaperusteina?
 • Milloin kiirettä tai vastaavaa syytä voidaan pitää suorahankintaperusteena?
 • Suunnittelukilpailun perusteella tehtävät hankinnat
 • Taiteelliset ja tutkimukseen -tai tuotekehitykseen liittyvät hankinnat
 • SOTE-alan suorahankinnat

Koulutus järjestetään webinaarina ja sen kesto on 3 tuntia.

Koulutuksen hinta on 290 euroa / henkilö. Jos samasta organisaatiosta osallistuu enemmän kuin yksi henkilö, on lisähenkilöiden veloitus 240 euroa / henkilö. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Koulutus on mahdollista järjestää myös organisaatiokohtaisena tilauskoulutuksena minä tahansa ajankohtana joko verkkokoulutuksena/webinaarina taikka erillisissä koulutustiloissa. Mikäli olet kiinnostunut tilauskoulutuksesta, ole yhteydessä info@hankintajuristit.fi tai puh. 040 194 3964


Ilmoittautuminen ja peruutusehdot »