Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan oikeudet ja velvollisuudet etämyynnissä

12.02.2019 09:00 - 12:00  |  Helsinki

Yhä useammin kuluttajat tilaavat tarvitsemansa tuotteet kotimaisista ja ulkomaisista verkkokaupoista. Etämyynnistä on kuluttajansuojalaissa omat säännöksensä. Etämyynnistä on kyse silloin kun sopimus syntyy yhtä tai useampaa etäviestintä käyttämällä etämyyntiä varten luodussa myyntijärjestelmässä. Puhelinmyynti ja verkkokauppa ovat esimerkkejä etämyynnistä.

Etämyynnissä kuluttajalla ei ole mahdollista tutustua tuotteeseen tai palveluun etukäteen ennen kaupan tekemistä. Kuluttajansuojalain tarkoituksena onkin kuluttajan aseman turvaaminen erityisesti näissä etämyyntitilanteissa. Kuluttajansuojalain 6 luvussa on muun muassa määritelty joukko tietoja, jotka elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle ennen sopimuksen/tilauksen tekemistä. Mitä tällaiset tiedot ovat, miten ne tulee antaa ja kuka tietojen antamisesta on lopulta vastuussa?

Etämyynnissä kuluttajalla on lisäksi oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai tavaran vastaanottamisesta. Mitä toimenpiteitä kuluttajalta edellytetään, jotta peruuttaminen katsotaan päteväksi?

Tule kuuntelemaan käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä koulutustamme, sekä saamaan ohjeistusta muun muassa kuluttajalle lähetettävän peruuttamisohjeen ja -lomakkeen laadinnassa.

Paikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki (Unioninkatu 20, Helsinki)

Aika: ti 12.02.2019

Hinta: 350.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/sopimusoikeus_ja_julkiset_hankinnat/kuluttajan_ja_elinkeinonharjoittajan_oikeudet_ja_velvollisuudet_etamyynnissa.4137.html

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.