Julkisten hankintojen ABC - yrityksille

11.02.2020 09:00 - 16:00  |  Helsinki

Tarjouksen laatiminen tarjouskilpailuihin koetaan yrityksissä usein resursseja tuhlaavaksi ja vaativaksi prosessiksi. Julkisiin hankintoihin osallistumalla yritys voi kuitenkin löytää täysin uusia tapoja kasvattaa liiketoimintaansa ja laajentaa asiakaskuntaansa julkiselle puolelle.

Hankintamenettelyn pääpiirteiden ymmärtäminen on reitti tarjouskilpailussa menestymiseen. Kahden päivän käytännönläheisessä koulutuksessa käymme läpi hankintaprosessin kokonaisuudessaan tarjoajan näkökulmasta. Etenemme aina kilpailutusten etsinnästä, onnistuneen tarjouksen laatimiseen sekä sopimuskauteen asti.

Koulutustilaisuuteemme osallistumalla opit laatimaan tarjouskilpailun ehdot täyttävän tarjouksen, jolla on aito mahdollisuus menestyä julkisissa kilpailutuksissa. Opit välttämään tarjouksen laatimisen sudenkuopat ja löytämään keinoja tarjousvertailussa erottautumiseen. Saat myös keinoja liikesalaisuuksien suojaamiseen ja konkreettisia neuvoja yrityksesi sopimusoikeudellisen aseman turvaamiseen.

Ohjelma klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

1. päivä

Yleistä julkisista hankinnoista

Keskeiset käsitteet ja periaatteet

Potentiaalisten kilpailutusten etsintä

HILMA-ilmoituskanava
CPV-koodien hyödyntäminen
Markkinakartoitukset
Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

Hankintamenettelyt tarjoajan näkökulmasta

Hankinnan arvon vaikutus
Avoin ja rajattu menettely
Neuvotteluita sisältävät menettelyt
Innovaatiokumppanuus
Puitejärjestely

2. päivä

Tarjouskilpailussa menestyminen

Sähköiset järjestelmät
Yhteistarjousten hyödyntäminen
Alihankkijoiden käyttö
Lisäkysymysten esittäminen
Määräajat ja tarjouksen jättäminen

Tarjouksen laatiminen

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset
Kalustoa ja resursseja koskevat vaatimukset
Hinta- ja laatutietojen antaminen
Miten varmistan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden?
Tarjouksen muuttaminen ja peruminen

Tarjoajan oikeussuoja

Liikesalaisuuksien suojaaminen ja oikeus saada tietoa tarjouksista
Oikaisuvaatimuksen tekeminen
Valituksen laatiminen markkinaoikeuteen

Hankintasopimus ja sopimuskausi

Keskeiset sopimusehdot
Sopimusaikainen yhteistyö
Reklamaatioihin vastaaminen

Paikka: Radisson Blu Seaside, Helsinki (Ruoholahdenranta 3, Helsinki)

Aika: ti-ke 11.-12.2.2020

Hinta: 990.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/sopimusoikeus_ja_julkiset_hankinnat/julkisten_hankintojen_abc_-_yrityksille.4403.html

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.