Julkisten hankintojen ABC

11.04.2019 09:00 - 16:00  |  Helsinki

Julkisen hankintamenettelyn onnistunut läpivienti sekä tarjouksen laatiminen tarjouskilpailuun saattaa usein tuntua haastavalta ja paljon aikaa vievältä. Lisähaasteensa kilpailuttamiseen ja tarjouskilpailuun osallistumiseen tuo vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi hankintalaki ja sen sisältämät uudet määräykset ja säännökset. Julkisia hankintoja sääntelevä hankintalaki ei aina anna suoria vastauksia käytännössä syntyviin kysymyksiin ja sen soveltamiseen saattaa ajoittain aiheuttaa tulkintaongelmia. Tästä johtuen lain säännöksiä on tulkittava myös oikeuskäytännön valossa.

Kahden päivän koulutuksen tavoitteena on näyttää, miten hankintaprosessi voidaan toteuttaa alusta loppuun mahdollisimman tehokkaasti ja juridisesti kestävällä tavalla. Käytännönläheisessä koulutustilaisuudessamme opit välttämään hankintamenettelyn yleisimmät sudenkuopat. Koulutuksessa käymme läpi hankintaprosessin kokonaisuudessaan. Etenemme hankinnan suunnittelusta aina hankintapäätökseen ja hankintasopimukseen asti.

Ensimmäisen päivän aihealueet

 • Yleistä julkisista hankinnoista
  • käsitteet ja periaatteet
  • kynnysarvot ja ennakoidun arvon laskeminen
 • Hankinnan valmistelu
  • markkinakartoitus
  • tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun
 • Hankintailmoituksen laatiminen
 • Hankinnan kohteen määrittely ja hankinnan jakaminen osiin
 • Sopivan menettelyn valinta
 • Tarjouspyynnön laatiminen
 • Tarjoajan soveltuvuus
  • pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
  • ESPD-lomake
  • tarjoajan korjaavat toimenpiteet
  • hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset
   • referenssit

Toisen päivän aihealueet

 • Tarjousten tarkastaminen
  • tarjousten kielletty ja sallittu täydentäminen ja täsmentäminen
  • poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta
 • Tarjousten vertailu
 • Hankintapäätöksen kirjoittaminen
 • Hankintasopimuksen tekeminen
  • keskeiset sopimusehdot
  • sallitut ja kielletyt sopimusmuutokset
 • Oikaisu- ja muutoksenhakukeinot
  • hankintaoikaisu
  • valitus markkinaoikeuteen
 • Hankintojen valvonta

Paikka: Tapahtumatalo Bank, Helsinki (Unioninkatu 20, Helsinki)

Aika: to-pe 11.-12.04.2019

Hinta: 990.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/julkisten_hankintojen_abc.4154.html

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.