Jälleenmyyntisopimukset - mistä on kyse?

13.12.2018 09:00 - 12:00  |  Helsinki

Jälleenmyynti- eli jakelusopimusten tarkoituksena on sopia yhteistyökumppanin kanssa tuotteiden jakelusta ja myynnistä loppuasiakkaille. Kyse on toisin sanoen elinkeinonharjoittajien välisestä sopimussuhteesta, joka mahdollistaa tuotteiden valmistajille tehokkaan keinon edistää tuotteidensa myyntiä. Toisaalta liiketoimintaa voidaan organisoida myös niin sanotuin agenttisopimuksin. Miten sopimukset eroavat toisistaan ja mistä näissä sopimuksissa tulisi sopia?

Suomessa ei ole yleisen sopimusoikeudellisen lainsäädännön lisäksi jälleenmyyntisopimuksia suoraan sääntelevää lainsäädäntöä. Siksi jälleenmyyntisopimuksen huolellisella laatimisella on erityisen korostunut merkitys. Tässä koulutuksessa käsitellään tarkemmin asioita, jotka sopimusta laadittaessa on otettava huomioon, mitkä keskeiset sopimusoikeudelliset periaatteet on huomioitava sopimusta laadittaessa ja käydään konkreettisemmin läpi keskeisiä sopimusehtoja.

Paikka: Crowne Plaza Helsinki, Helsinki (Mannerheimintie 50, Helsinki)

Aika: to 13.12.2018

Hinta: 350.00 € (ei sis. alv)

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa YritysAkatemia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset YritysAkatemian kautta osoitteessa

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/jalleenmyyntisopimukset_-_mista_on_kyse.4133.html

Ilmoittautumisen yhteydessä käytetään viitettä ”Hankintajuristit”.