Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen ja käyttö

16.06.2020 10:00 - 12:00  | 

Dynaamisen hankintajärjestelmän hyödyntämismahdollisuudet ovat parantuneet merkittävästi sähköisten hankintajärjestelmien kehityksen myötä. Järjestelmä tarjoaa varsin ketterän vaihtoehdon perinteiselle puitejärjestelylle ja hankintayksikkö hyötyy menettelyn avoimuudesta, mikä pitää yllä toimittajan välistä kilpailua järjestelmän sisällä. Moni onkin korvannut vanhentuneet puitejärjestelyt nyt dynaamisella hankintajärjestelmällä.

Koulutuksessa käydään läpi dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen, käyttö (mm. sisäiset hankinnat) sekä ylläpito. Lisäksi käydään läpi menettelyn keskeisin sääntely sekä eroavaisuudet ns. perinteisten hankintamenettelyiden välillä.

Sisältö:

 • Dynaaminen hankintajärjestelmä ja sen sääntely
  • Eroavaisuudet puitejärjestelyyn nähden
  • Hyvät ja huonot puolet
  • Muutoksenhaku DPS:ään perustuviin päätöksiin
  • Hakemusten käsittely
  • Määräajat
 • Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
  • Perustamisasiakirjat
  • Hankintailmoitus
 • Järjestelmän ylläpitäminen
  • Osallistumishakemukset ja niiden käsittely
  • Päätökset
 • Dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvat tarjouspyynnöt
  • Tarjouspyyntöjen laadinta ja lähetys
  • Tarjousten vastaanotto ja käsittely
  • Määräajat
  • Päätökset ja niiden tiedoksianto
  • Muutoksenhaku

Koulutus järjestetään webinaarina ja sen kesto on 2 tuntia.

Koulutuksen hinta on 240 euroa / henkilö. Jos samasta organisaatiosta osallistuu enemmän kuin yksi henkilö, on lisähenkilöiden veloitus 190 euroa / henkilö. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Koulutus on mahdollista järjestää myös organisaatiokohtaisena tilauskoulutuksena minä tahansa ajankohtana joko verkkokoulutuksena/webinaarina taikka erillisissä koulutustiloissa. Mikäli olet kiinnostunut tilauskoulutuksesta, ole yhteydessä info@hankintajuristit.fi tai puh. 040 194 3964


Ilmoittautuminen ja peruutusehdot »