EU-hankinnoissa siirrytty sähköiseen tietojenvaihtoon 18.10.2018

Torstaina 18.10.2018 umpeutui hankintalain siirtymäaika EU-hankintojen sähköisestä tietojenvaihdosta. Jatkossa EU-hankinnoissa tulee vastaanottaa tarjoukset ja toimittaa muutenkin kaikki tietojenvaihto sähköisesti. Enää ei voi pääsääntöisesti vastaanottaa paperisia tarjouksia eikä vastaanottaa tarjouksia tavallisella sähköpostilla. Muutoksen taustalla on tarve noudattaa tietoturvavaatimuksia sekä helpottaa julkisia hankintoja koskevan informaation vastaanottamista. Muutos koskee vain uusia, 18.10.2018 ja sen jälkeen julkaistuja hankintailmoituksia ja niihin liittyviä hankintoja. Tätä aiemmin julkaistuihin hankintoihin sovelletaan edelleen aikaisempia säännöksiä.

 

Lähde: https://www.hankinnat.fi/ajankohtaista/2018/tietojenvaihto-sahkoiseksi-kaikissa-hankintayksikoissa-18102018