Ethän turhaan lähetä verottajalle alkuperäisiä perintö-ja lahjaverotuksen asiakirjoja!

Verohallinnon asiakirjasäilytys tapa on muuttumassa digiaikaan eikä verohallinto tästä johtuen enää arkistoi perintö- ja lahjaverotuksen paperisia asiakirjoja. Näin ollen verottajalle tulisi verohallinnon pyynnöstä toimittaa ainoastaan kopiot alkuperäisistä asiakirjoista.

Tulevaisuudessa asiakirjat tullaan säilyttämään ainoastaan sähköisinä tallenteina. Verohallinnolle osoitettu sähköinen tallenne on yhtä pätevä kuin paperinen alkuperäinen asiakirjakin. Digiaikaan siirryttäessä verohallinnolle toimitetut paperiset asiakirjat tullaan hävittämään. Tästä johtuen verohallinnolle ei tulisi enää jatkossa lähettää perintöverotukseen liittyvää alkuperäistä perukirjaa tai sen liitteitä, kuten avioehtoasiakirjaa, testamenttia tai jakokirjaa. Jatkossa lahjaveroilmoitukseen laitetuista mahdollisista liitteistä riittää myöskin kopio.

Lisätietoja digiaikaan siirtymisestä saa verohallinnosta.

www.verohallinto.fi