Alan keskeiset toimijat kohtasivat Tampereen Energiamessuilla!

Tampereen Energiamessuilla saatiin ajankohtaista tietoa kansallisesti ja kansainvälisesti keskeisistä energia-alan asioista. Energiamessut järjestetään seuraavan kerran vuonna 2016.  Hankintajuristien näyttelytilassa kävi messujen aikana runsaasti kilpailuoikeudesta, hankinta- ja sopimusjuridiikasta sekä muusta liikejuridiikasta kiinnostunutta väkeä.

Myös Hankintajuristien tietoiskut saavuttivat suuren yleisösuosion kenties päivänpolttavien aiheidensa vuoksi. Toimitusjohtaja Valtteri Nieminen luennoi rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta energia-alan yhteisellä rakennustyömaalla. Verotusmenettelylaki uudistui 1.7.2014 lähtien. Vuodenvaihteeseen saakka lain soveltamisessa on ns. ”harjoitteluaika” ja ensi vuoden alusta lukien lakia sovelletaankin sitten toden teolla. Hankintajuristit järjestävät säännöllisesti avoimia koulutuksia rakentamisen ilmoitusmenettelystä ympäri Suomea. Järjestämme aihepiiristä yös organisaatiokohtaisia tilauskoulutuksia.

Asianajaja Marita Tapola luennoi ensimmäisessä tietoiskussaan sähkön myyntiin ja tuotantoon liittyvistä hankinnoista, joita ei tarvitse kilpailuttaa. Energiayhtiöt soveltavat erityisalojen hankintalakia EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissaan paitsi silloin, kun hankinta on sähkön myyntiin ja tuotantoon liittyvä hankinta. Komission asetuksen soveltaminen on tulkinnanvaraista, mutta oikeudellisten seuraamusten vuoksi oikea tulkinta on elintärkeä. Hankintajuristit arvioivat säännöllisesti, onko hankinta sähkön myyntiin ja tuotantoon liittyvä hankinta vai hankinta, joka on kilpailutettava erityisalojen hankintalain sääntöjen mukaisesti.

Jälkimmäisessä tietoiskussa Marita Tapolan aiheena oli ostoyhteistyön arviointi kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. Myös ostoyhteistyöllä voi olla kilpailulle vahingollista vaikutusta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei anna ostoyhteistyön haitallisuuden arvioinnista ennakkopäätöstä vaan ostoyhteistyötä suunnittelevien hankintayksiköiden on itse arvioitava yhteistyön laillisuus. Hankintajuristit antavat säännöllisesti lausuntoja, joissa arvioidaan etukäteisesti ostoyhteistyön sallittavuutta.

Tietoiskujen materiaalit ovat saatavissa pyytämällä niitä sähköpostitse osoitteesta info@hankintajuristit.fi

Kiitos kaikille näyttelytilassamme vieraillelle sekä tietoiskujen osallistujille!

Messuterveisin

Suomen Hankintajuristien väki

Energiamessut yleinen